ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา


ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
จำนวนนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593