ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


เชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี


ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยฝ่ายแผนและพัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระพลบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ


ดาวน์โหลด 
รายละเอียดเพิ่มเติม


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เวสสุวรรณคัพ” 2019
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593