ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 

                                                       1.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ         จำนวน  5 อัตรา

                                                       1.2  เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี         จำนวน  5 อัตรา

                                                       1.3  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ         จำนวน  3 อัตรา

                                                       1.4  เจ้าหน้าที่บุคคล         จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.5  เจ้าหน้าที่พัสดุ           จำนวน  2 อัตรา

                                                       1.6  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         จำนวน  2 อัตรา

                                                       1.7  เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.8  เจ้าหน้าที่นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.9  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.10  เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.11 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์         จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.12 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยบริการ         จำนวน  1 อัตรา

                                                       1.13 ผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน  2 อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042-223593
ประกาศงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ดาวโหลดใบสมัครงาน สพล.อุดรธานี
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593