ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ article

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้าสํานักงานรองอธิการบดี และหัวหน้าสํานักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดการประชุมสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามหลักเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ๑.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา ๒.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ .การบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวและนันทนาการ การสื่อสารการกีฬา และ การพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน ๓.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา และพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ  

 

                                                                             
ข่าวและความเคลื่อนไหว

การประกวดเพาะกาย
มกช.วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "อุดรธานีเกมส์" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21"
กิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง”
นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีเดินสายสร้างประโยชน์โรงเรียนและชุมชนครั้งที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ฟุตบอลสานสัมพันธ์ วิทยาเขตอุดร
ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน
ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ มกช.วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม
บริการตรวจสุขภาพประจำปี จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เตรียมตัวให้พร้อม! คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ปี 2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี ร่วมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
เปิดรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020
สพล.อุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสานร่วมทำความดี
รองอธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสาน
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ตชด.24
เปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ ระดับคณะและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560
จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รองฯนำทีมคารวะพ่อเมืองอุดรธานี
สพล.อุดรธานี จัดพิธีต้อนรับ รองฯคนใหม่
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักศึกษา สพล.อุดรธานี ร่วมกันทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
สพล.อุดรธานีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชการที่ 10
คณะอาจารย์ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชการที่ 10
นายบุญยรัตน์ วงศ์คำจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองคณะบดีคณะสิลปศาสตร์ สพล.อุดรธานี มอบทุนการศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ร่วมเข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตร “เมืองกีฬา” (Sports City)
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561
สพล.อุดรธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชาการแทนรองอธิการบดีฯ ร่วมเดินทางนำเสนอข้อมูลความพร้อมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุม การนำเสนอข้อมูลเมืองกีฬา Sports City
ประชุมกรรมการวิทยาเขต
ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล UDONTANI CUP 2018
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2561
รับมอบกระเช่าผลไม้ จากตัวแทนสมาคมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
สพล.อุดรธานีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ มอบภาพหมู่บัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 43
สพล.อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ๒
พิธีซ้อมใหญ่และรับจริงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560
โครงการปฏิบัติการสอน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปฏิบัติการสอน 1
โครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาเขต
โครงการวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนา "การเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา – กีฬา เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ”
งานแถลงข่าว "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 40
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันฟุตบอล VIP อุดรธานี ปะทะ สตาร์ทีม ในงานอุดรธานี ๑๒๑ ปี
แถลงข่าว "อุดรธานี ๑๒๑ ปี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระพลบดี
แผนปฏิบัติงานและกำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙
การประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:การประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา" ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
งานคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี
พิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี การจัดงาน "คืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี"
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการ "ร้อนนี้เพื่อลูกรัก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พิธีปิดการอบรม "ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม" วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
การอบรม "ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาศาสตร์"
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒
การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม
ครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรม
ประชุมการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593