dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง  ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน มกราคม 2561

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานงบทดลอง  ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน  มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน  เมษายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำเดือน  มีนาคม 2560Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION UDONTHANI
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593