dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  ประจําปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

 

 

 

 

โดย งานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

 

 เอกสารประกอบเพิ่มเติม

Download สื่อเพื่อการศึกษา

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION UDONTHANI
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593