ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคาม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี นายสมพงษ์ น้อยไร่ภูมิ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงาน มีขบวนพาเหรดจากเหล่านักศึกษาแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มีการแข่งขันสแตนดฺ์เชียร์ การแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิ การเล่นชักกะเย่อ ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรในสถาบัน การแข่งขันๆฟุตบอล การเล่นฮูลาฮูบ เป็นต้น ในช่วงท้ายพิธีปิดโครงการ นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันร้องเพลง สามัคคีชุมนุมเพื่อสรhางความสามัคคีสานความสัมพันธ์อันดีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

ชมภาพเพิ่มเติม วันที่ 14

ชมภาพเพิ่มเติม วันที่ 15

 

 

 
ข่าวและความเคลื่อนไหว

การประกวดเพาะกาย
มกช.วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "อุดรธานีเกมส์" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21"
กิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง”
นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีเดินสายสร้างประโยชน์โรงเรียนและชุมชนครั้งที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ฟุตบอลสานสัมพันธ์ วิทยาเขตอุดร
ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน
ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ มกช.วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม
บริการตรวจสุขภาพประจำปี จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ article
เตรียมตัวให้พร้อม! คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ปี 2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี ร่วมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
เปิดรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020
สพล.อุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสานร่วมทำความดี
รองอธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสาน
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ตชด.24
เปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ ระดับคณะและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560
จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รองฯนำทีมคารวะพ่อเมืองอุดรธานี
สพล.อุดรธานี จัดพิธีต้อนรับ รองฯคนใหม่
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักศึกษา สพล.อุดรธานี ร่วมกันทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
สพล.อุดรธานีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชการที่ 10
คณะอาจารย์ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชการที่ 10
นายบุญยรัตน์ วงศ์คำจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองคณะบดีคณะสิลปศาสตร์ สพล.อุดรธานี มอบทุนการศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ร่วมเข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตร “เมืองกีฬา” (Sports City)
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561
สพล.อุดรธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชาการแทนรองอธิการบดีฯ ร่วมเดินทางนำเสนอข้อมูลความพร้อมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุม การนำเสนอข้อมูลเมืองกีฬา Sports City
ประชุมกรรมการวิทยาเขต
ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล UDONTANI CUP 2018
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2561
รับมอบกระเช่าผลไม้ จากตัวแทนสมาคมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
สพล.อุดรธานีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ มอบภาพหมู่บัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 43
สพล.อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ๒
พิธีซ้อมใหญ่และรับจริงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560
โครงการปฏิบัติการสอน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปฏิบัติการสอน 1
โครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาเขต
โครงการวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนา "การเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา – กีฬา เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ”
งานแถลงข่าว "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 40
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันฟุตบอล VIP อุดรธานี ปะทะ สตาร์ทีม ในงานอุดรธานี ๑๒๑ ปี
แถลงข่าว "อุดรธานี ๑๒๑ ปี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระพลบดี
แผนปฏิบัติงานและกำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙
การประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:การประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา" ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
งานคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี
พิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี การจัดงาน "คืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี"
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการ "ร้อนนี้เพื่อลูกรัก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พิธีปิดการอบรม "ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม" วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
การอบรม "ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาศาสตร์"
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒
การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม
ครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรม
ประชุมการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593