ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 พิธีปิดการอบรม "ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม" วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม "ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม" วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

การอบรม "ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาศาสตร์"

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดการอบรม "ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาศาสตร์" ณ ห้อง ๑๒๒ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีรศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีเป็นประธานในพีธีเปิดการอบรม และมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ เป็นวิทยากร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒" ณ ห้อง ๑๒๒ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดระดับสมาคม ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรม

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้ทำการอบรมที่ ศูนย์ฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีนายพัฒนาชาติ กฤดิบวร หัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) เป็นประธาน 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593