ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาเขต
โครงการวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนา "การเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา – กีฬา เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ”

 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593