ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 แถลงข่าว "อุดรธานี ๑๒๑ ปี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการแถลงข่าว "อุดรธานี ๑๒๑ ปี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ 

การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระพลบดี

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันฯ ณ ห้องประชุมพระพลบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แผนปฏิบัติงานและกำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙

  แผนปฏิบัติงานและกำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙

การประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:การประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา" ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:การประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา" ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฟ้าหลวง ๓ โรงแรมนภาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธี รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

งานคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธี "งานคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี" พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

พิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี การจัดงาน "คืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี"

 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ในความคืบหน้าของการจัดงาน "คืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี" ณ ห้องประชุมพระพลบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการ "ร้อนนี้เพื่อลูกรัก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการ "ร้อนนี้เพื่อลูกรัก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยทำการเปิดสอนชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
๑.กรีฑา ประเภทลู่และประเภทลาน จำนวน ๒๕ คน
๒.มวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น จำนวน ๒๕ คน
๓.มวยปล้ำและยูโด จำนวน ๒๕ คน
๔.ฟุตบอล จำนวน ๒๕ คน

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593