ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนา "การเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา – กีฬา เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ”

 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

 

งานแถลงข่าว "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 40

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์" 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมพลศึกษา ๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

การแข่งขันฟุตบอล VIP อุดรธานี ปะทะ สตาร์ทีม ในงานอุดรธานี ๑๒๑ ปี

การแข่งขันฟุตบอล VIP อุดรธานี  ปะทะ สตาร์ทีม ในงานอุดรธานี ๑๒๑ ปี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593