ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

นายสมพงศ์ น้อยไรภูมิ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี พร้อมคณะ ได้นำกระเช้าไปมอบแก่หน่วยงานต่างๆ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 

โครงการปฏิบัติการสอน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

 โครงการปฏิบัติการสอน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปฏิบัติการสอน 1

 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปฏิบัติการสอน 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เหล่าสูงเนิน

โครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาเขต
โครงการวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593