ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 รับมอบกระเช่าผลไม้ จากตัวแทนสมาคมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

 รับมอบกระเช่าผลไม้ จากตัวแทนสมาคมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

สพล.อุดรธานีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 สพล.อุดรธานีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ มอบภาพหมู่บัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

 กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ มอบภาพหมู่บัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 43

  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 43

สพล.อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

 สพล.อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

 ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ การประชุมเสนอความพร้อมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561

ภาพการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ๒

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 2

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593