ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561

สพล.อุดรธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 สพล.อุดรธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กรรมการวิทยาเขต รักษาราชาการแทนรองอธิการบดีฯ ร่วมเดินทางนำเสนอข้อมูลความพร้อมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City)

 กรรมการวิทยาเขต รักษาราชาการแทนรองอธิการบดีฯ ร่วมเดินทางนำเสนอข้อมูลความพร้อมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City)

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตครั้งที่ 2/2560

 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตครั้งที่ 2/2560 

ร่วมประชุม การนำเสนอข้อมูลเมืองกีฬา Sports City

 ร่วมประชุม การนำเสนอข้อมูลเมืองกีฬา Sports City

ประชุมกรรมการวิทยาเขต

 ประชุมกรรมการวิทยาเขต

ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล UDONTANI CUP 2018

 ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล UDONTANI CUP 2018

ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2561

 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2561

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593