ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นักศึกษา สพล.อุดรธานี ร่วมกันทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

  นักศึกษา สพล.อุดรธานี ร่วมกันทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

สพล.อุดรธานีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชการที่ 10

สพล.อุดรธานีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชการที่ 10

คณะอาจารย์ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชการที่ 10

คณะอาจารย์ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชการที่ 10

นายบุญยรัตน์ วงศ์คำจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองคณะบดีคณะสิลปศาสตร์ สพล.อุดรธานี มอบทุนการศึกษา

 นายบุญยรัตน์ วงศ์คำจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองคณะบดีคณะสิลปศาสตร์ สพล.อุดรธานี มอบทุนการศึกษา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ร่วมเข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตร “เมืองกีฬา” (Sports City)

 ร่วมเข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตร “เมืองกีฬา” (Sports City)

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2561

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593