ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 การประกวดเพาะกาย

 การประกวดเพาะกายใน “โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง” 

มกช.วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "อุดรธานีเกมส์" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563

 มกช.วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "อุดรธานีเกมส์" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21"

 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21"

 

 
กิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง”

 กิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง”

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีเดินสายสร้างประโยชน์โรงเรียนและชุมชนครั้งที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน

 นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานีเดินสายสร้างประโยชน์โรงเรียนและชุมชนครั้งที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน

.
8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดร กล่าวให้โอวาทและอวยพรก่อนออกเดินทางแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ในโครงการบูรณาการการเรียนกาสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ควบคุมดูแลโดย ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ออกเดินทางยังพื้นที่ รร.บ้านโนนแดงโคกเล้า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 27 คน

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.รจนา ป้องนู ประธานผู้รับผิดชอบโครงการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน

.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ มกช.วิทยาเขตอุดรธานี

ฟุตบอลสานสัมพันธ์ วิทยาเขตอุดร

 ฟุตบอลสานสัมพันธ์ วิทยาเขตอุดร

ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน

ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับค่ายบริหารพลศึกษาพัฒนาโรงเรียนชุมชน 4 รร.ในเขตภาคอีสาน

 
ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ มกช.วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม

ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ มกช.วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม

https://women.mthai.com/beauty-slim/435692.html?fbclid=IwAR0Gvi-4vJPQKYXSoRmzgh1rvY8K-6yaFy8nUQVwRwm1fTPmB_SO--J2Yh8บริการตรวจสุขภาพประจำปี จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

บริการตรวจสุขภาพประจำปี จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ก่อนหน้า123456789ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593