dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าวและความเคลื่อนไหว

 

 โครงการอนุรักษ์พัฒนาทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอุดรธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาเขต
โครงการวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนา "การเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดพิธีบรวงสรวงพระพลบดี

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION UDONTHANI
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593