ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


เกี่ยวกับสถาบัน

 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครูพลศึกษา สุขศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักนันทนาการ และผู้สื่อข่าวกีฬา สถาบันการพลศึกษา มีทั้งหมด 17 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่  ลำปาง  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  เพชรบูรณ์  ชัยภูมิ  อุดรธานี  มหาสารคาม  ศรีสะะเกษ  ชลบุรี  ชุมพร  ตรัง กระบี่  ยะลา  สมุทรสาคร และ กรุงเทพ  

สถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาอีก 11 แห่ง เป็นส่วนราชการสังกัดอยู่ในสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และถือกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบราชการเมื่อ พ.ศ 2548 โดยปรับเปลี่ยนมาจากเดิมที่เป็นวิทยาลัยพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มาเป็นผลิตบัณฑิตCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION UDONTHANI
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593