ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ข่าว/ประกาศของสถาบัน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แร็พ Thailand 4.0 

“เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย

มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

ในทุกสาขา ทุกอาชีพเพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยก้าวไกล 

#คนไทยสู้ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวและความเคลื่อนไหว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย รองค

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านต่อ

  เตรียมตัวให้พร้อม!  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ปี 2563

อ่านต่อ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี   ร่วมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

อ่านต่อ

 เปิดรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020

อ่านต่อ

 สพล.อุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสานร่วมทำความดี

อ่านต่อ

 รองอธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษาภาคอีสาน

อ่านต่อ

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

ข้อมูลเพิ่มเติม...

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 4) ประจำปีการศึกษา  2562

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบ 4) ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม...

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 งาน (งานละ 600,000 บาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

More...

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

More...

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง (หลังละ 96,334,000 บาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

More...

job

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...
Download สื่อเพื่อการศึกษา

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

More...
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593